I 2016 åpnet Røros Hotell sitt nye bade- og velværeanlegg – 15 år etter at ideen først ble lansert. Badeanlegget er et nytt selvstendig bygg som er forbundet med hotellet via en gangbro.

Det meste av bygningskroppen ligger i en bratt skråning under jorden, men enkelte volum skyter ut av bakken og bringer inn dagslys. Anlegget har 700 kvm publikumsareal og 470 kvm teknisk areal fordelt på ulike nivåer.

Kjellmark har stått for konsept, arkitektonisk utforming samt selve byggeprosessen.
Prosjektet ble gjennomført som totalentreprise.

Ferdigstilt: 2016
Oppdragsgiver: Røros Hotell Eiendom AS

Relevante lenker

Røros Hotell
Røros Bad og Velvære. Foto: Tom Gustavsen
Røros Bad og Velvære. Foto: Tom Gustavsen
Røros Bad og Velvære. Foto: Tom Gustavsen
Røros Bad og Velvære. Foto: Tom Gustavsen