JOHAN KJELLMARK AS er et allsidig firma som utfører det meste innen bygg, og vi liker å bli utfordret! Vi vil gjerne høre om ditt behov!
Mona Østgårdstrøen

Mona Østgårdstrøen
Prosjekteringsleder/ Sivilingeniør Konstruksjonsteknikk
950 78 517
mona.ostgardstroen@kjellmark.no

Arne Marius Holden Utne

Arne Marius Holden Utne
Eiendomsforvalter/selger
454 31 905
arne.utne@kjellmark.no

Marit Skjevdal

Marit Skjevdal
Kontorsjef
975 64 584
marit.skjevdal@kjellmark.no

Trond Schjølberg

Trond Schjølberg
Daglig leder
970 44 547
tos@kjellmark.no

Olav Kullbotten

Olav Kullbotten
Kalkulatør
913 61 661
olavk@kjellmark.no

Terje Lange

Terje Lange
Prosjektleder
901 90 803
terje.lange@kjellmark.no

Bent Ove Haga

Bent Ove Haga
Leder betongavdelingen
416 14 308
bent.haga@kjellmark.no

Eilert Gunnar Skjelvik

Eilert Gunnar Skjelvik
Prosjektleder
951 32 150
egs@kjellmark.no

Vidar Kjelsberg

Vidar Kjelsberg
Lager
992 32 012
vidar.kjelsberg@kjellmark.no

Henning Dragmyrhaug

Henning Dragmyrhaug
Prosjektleder/ Byggingeniør
452 27 458
henning.dragmyrhaug@kjellmark.no

Hege Ødegård

Hege Ødegård
Arkitektur og design
481 05 661
hege.odegard@kjellmark.no

Svein Arne Strømsnes

Svein Arne Strømsnes
Økonomi-/Adm.sjef
900 71 650
sas@kjellmark.no

Vegard Dragmyrhaug

Vegard Dragmyrhaug
Prosjektsjef/ Byggingeniør
975 72 311
vegard.dragmyrhaug@kjellmark.no

Ole Jørgen Kjellmark

Ole Jørgen Kjellmark
Konsulent betong
901 05 566
ojk@kjellmark.no

Øyvind Siksjø Norvik

Øyvind Siksjø Norvik
Prosjektleder/ Master Bygg
909 24 412
oyvind.norvik@kjellmark.no

Geir Arne Sakrisvoll

Geir Arne Sakrisvoll
Verkstedleder
906 03 274
geir.sakrisvoll@kjellmark.no

Erling Kjellmark

Erling Kjellmark
Riggleder
917 57 320
erling.kjellmark@kjellmark.no

Helge Stenmo
Transport
483 16 833
helge.stenmo@kjellmark.no