Kjellmark gjennomfører ikke bare store prosjekter, men også mange små enkeltoppdrag og spesialoppdrag. Vi løser det meste!

Dette kan være innsetting av ny ytterdør, endring av fasade, utskifting av vinduer eller at vi utfører bytte og etterisolering av tak. Vi har også fagfolk som utfører maleroppdrag, betongsaging og utfører spesialoppdrag som for eksempel flytting av bygg.

Vi har flere servicebiler som er godt utstyrt til å gjennomføre små byggeprosjekter, som du helst vil at gjøres av kyndige fagfolk.

Referanser

BETONGSAGINGSport1 Røros

INNGANGSPARTIETRørosbanken

Inngangspartiet Rørosbanken
Inngangspartiet Rørosbanken

INNGANGSPARTIETRøros Auto

Inngangspartiet Røros Auto
Inngangspartiet Røros Auto

Kontakt Terje Lange

901 90 803
terje.lange@kjellmark.no