Betong er ikke bare betong, men finnes i alle mulige varianter. Jeg sørger for at de strenge kravene til sement og vann blir opprettholdt for å finne riktig styrke.

I et 30 meter høyt bygg har jeg den fineste kontorutsikten på Røros. Herfra sender jeg ut 12 000 tonn betong hvert år. Vi har ekstremt erfarne sjåfører som finner frem langs ulendte seterveier.

Det er givende å få være med å bygge noe håndfast og konkret, og se resultatene av det vi gjør. På Kjellmark er det et vidt spekter i både alder og kompetanse, noe som gjør jobben både spennende og lærerik.

Kontakt Bent Ove Haga

416 14 308
bent.haga@kjellmark.no