Ingen dag er lik, og jobben min kan til tider være veldig hektisk. Jeg server byggeplassene med stillas, materiale fra elementfabrikken og alt utstyret som de trenger.

Jeg er opptatt av god planlegging, og holder meg orientert om fremdriften på de ulike byggeplassene. Likevel skjer det mye uforutsett, og jeg må hele tiden være tilgjengelig.

Etter hvert får du god trening i å prioritere hvilke oppdrag som haster mest. På Kjellmark trår alle til der det trengs og jobber mot det samme målet. Det skaper samhold og gir et godt arbeidsmiljø.

Kontakt Helge Stenmo

72 41 48 88
firmapost@kjellmark.no