Kjerkgårdshagan: 29 fritidsleiligheter på Røros.

Kjellmark kjøpte tomt, prosjekterte og bygde fritidsleiligheter.
Prosjektet ble gjennomført som totalentreprise.

Ferdigstilt: 2017
Oppdragsgiver: Kjellmark Eiendomsutvikling as

Kjerkgårdshagan på Røros
Kjerkgårdshagan på Røros
Kjerkgårdshagan på Røros
Kjerkgårdshagan på Røros