Kjellmark prosjekterte og bygget hytte på egen tomt på Kveldsbete nord for Røros.

Ferdigstilt: 2015
Oppdragsgiver: Kjellmark Eiendomsutvikling as

Hytte på Kveldsbete
Hytte på Kveldsbete