I 2012 ble Havsjøveien Næringspark AS etablert på en 20 da stort industriområde her på Røros.

Utbyggingen har foregått i flere trinn og har nå en samlet bygningsmasse på 4374 m2.

Ferdigstilt: 2015
Oppdragsgiver: Havsjøveien Næringspark AS

Havsjøveien Næringspark