J. Engzelius & Søn AS engasjerte Kjellmark for prosjektering og bygging av nye kontorlokaler for Kulturminnefondet i det gamle fjøset i Leighgården, Røros.

Leighgården er en gammel gård med typisk oppbygging for Røros. Den har gjennom historien gått fra å være gårdsbruk til handelshus. I nyere tid ble 2. etasje i hovedhuset bygd om til kontorlokaler og med tiden ble det behov for flere kontorarbeidsplasser. Det gamle fjøset er nå transformert til moderne kontorer og møterom. Røros er verdensarv og vi har alle et stort ansvar med å forvalte den. I et prosjekt med et slikt gammelt bygg er det mange hensyn som skal tas. Det er en utfordring å få til gode løsninger som hensyntar alle parter. Det innebærer god dialog og kreativt samarbeide mellom antikvariske myndigheter, byggherre og leietakere, prosjektledelse og utøvende håndverkere.

Ferdigstilt juni 2020

Oppdragsgiver J. Engzelius & Søn AS

Vi ønsket å forene og formidle bygningshistorie, nye elementer og ny bruk i et visuelt utrykk og funksjonelle løsninger som ivaretar både byggets historie, kvaliteter og kravene til en god arbeidsplass i hht leietakers ønske. Fasaden fikk ikke endres og bygget skulle ikke utvides hverken i lengde, bredde eller høyde. Eksisterende vinduer skulle ikke byttes eller endres plassering. Gamle vinduer som var lagret på låven unne plasseres på eksakt samme plass som tidligere i hht gamle foto. Låven var stor og luftig i sin funksjon som låve – svært stor i «Rørosmålestokk». I den nye løsningen ønsket vi å bevare en følelse av volum og vise de gamle tømmerkonstruksjonene slik at vi kan lese den gamle låven. De nye cellekontorene bygges som rene, enkle bokser med alle nye tekniske innstallasjoner skjult over tak. I fjøset er det tykke gamle steinvegger med åpning ut mot gårdsrom og innvendige dører mot boder. Rommet skulle kunne brukes hele året, så ble løsningen ble å bygge et klimaskille med glassvegger. Åpningsbare felt gjør det mulig å komme helt inntil den gamle steinveggen.

Relevante lenker

Fjøset i Leighgården