Kjellmark har mange ulike maskiner, verktøy og lifter. Vi er derfor avhengig av et godt verksted for å kunne gjøre vedlikehold og reparasjoner.

I forbindelse med at vi har eget verksted tilbyr vi også eksterne kunder hjelp med vedlikehold og reparasjoner.
Vi reparerer og lager hydraulikkslanger til ulike maskiner, og vi har egen kontrollør av anleggsmaskiner, som reiser rundt og gjennomfører sertifisering.

I tillegg har vi mekanisk verksted som utfører alt innen sveisearbeider.

Referanser

Ulike SVEISEOPPDRAG

Ulike sveiseoppdrag. Foto: Julia Jonette Fjellheim
Ulike sveiseoppdrag. Foto: Julia Jonette Fjellheim

VERKSTEDTJENESTERHYDRAULIKK

Verkstedtjenester. Foto: Julia Jonette Fjellheim
Verkstedtjenester. Foto: Julia Jonette Fjellheim

Kontakt Geir Arne Sakrisvoll

906 03 274
geir.sakrisvoll@kjellmark.no